(+420) 257 32 01 32

(+420) 736 620 323

(+420) 736 620 323

GDPR

Vážení zákazníci, od 25. května 2018 vstoupí v platnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Toto nařízení se dotýká každé společnosti a instituce, která působí na evropském trhu a shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli informovat, že údaje o Vaší společnosti evidujeme v našem informačním systému a to v tomto maximálním rozsahu: Název firmy i Jméno, Adresa sídla, poboček nebo jiných pracovišť a jejich doručovací adresy Všeobecné emailové adresy a emailové adresy kontaktních osob Jména kontaktních osob, pozice a telefonní čísla Číslo bankovního účtu (jel-i poskytnuto) Veškeré tyto informace, evidované v našem informačním systému, budou použity výhradně za účelem splnění zákonných požadavků a obchodní spolupráce a nebudou předány třetím osobám bez prokazatelného předchozího souhlasu. Ostatně tak, jako tomu bylo doposud. Pokud si přejete vymazání záznamu z našeho informačního systému, kontaktuje nás prosím na emailové adrese info@motorsportshop. cz Děkujeme Vám za spolupráci, při řešení těchto "evropských novinek".... Jiří Kašpar, jednatel společnosti ............... ............. ........... ......... ...... .................................................................................................................. ................ .................. ............. Dear customer, General Data Protection Regulation shall enter in force from 25 ll/.ay 2018 . This regulation concems each company and institution within the territory of the European Union collecting and processing personal data. From the same reason, we would like inform you that we keep in evidence your data in following maximal range: Company name / Name Headquartes address, branch office or another workplace addresses (if any) General email address Contact person details Bank account number (if it provided) A1l information and personal daáwhat we keep in evidence are used only in order to meet the legal obligations and cofilmercial agreements. Company Kašpar a synové - strojírna Kalmar s.r.o. doesn't provide information to third parties without prior consent. If you wish us delete your data from our information system please contact us at email address : nakup@kasparaero.cz Thank you, Jiri Kaspar, CEO